Aidyn Yerdibayev

web-designer & web-developer

+7-707-823-3357
(WhatsApp, Telegram)

instagram: @yerdibayev